Възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

Според получените в изискуемия срок Ваши волеизявления, присъственият учебен процес за паралeлките от начален етап се възстановява, по утвърденото седмично разписание, считано от 16/11/2021 г.Учениците, следва да се явят в училище в 7.45 ч., съобразено и с изискването да не са приемали храна и течности 30 мин. преди самото тестване.В дните понеделник и четвъртък учебните […]

Read More