Преминаване на класове в ОРЕС

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка със Заповед № РД -01-890/03.11.2021г. на МЗ, Заповед № РД 01-3596/20.10.2021 г и Заповед № РД 15-76/05.11.2021 г. на Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци  за периода от 08.11. до     12.11.2021г. вкл. Обучението на ротационен принцип в СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци е следния: Клас От 08.11. до 12.11.2021г. вкл. I […]

Read More