Възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от І-ХІІ клас без тестване считано от 15.12.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД 15-153/14.12.2021 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с въведените противоепидемични мерки в раздел І, т. 7 и т. […]

Read More

Тестове за COVID – 19

Министерство на образованието и науката споделя няколко видео материала за тестването на учениците и какви са ползите. Може да ги разгледате от активния линк отдолу. Информационни видео материали за тестване на учениците за COVID-19

Read More

Възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците V-ХІІ клас от 06.12.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД 15-140/03.12.2021 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с въведените противоепидемични мерки в раздел І, т. 7 и […]

Read More

Инициатива на БЧК Плевен

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков и ръководството на Средно училище „Христо Смирненски“ гр. Гулянци Благодари на БЧК – Плевен, в лицето на Габриела Хитова, че по проект „Топъл обяд“ предостави топла храна и якета за 80 ученика от училището.

Read More