Отново за учебната годинаразкри училището днес врати.Звъни звънец из цялата родина —в села и градове, навред кънти.И ние, хилядите ученици,към този звън летим като орляки с бодрите си, весели редициизпълваме училището пак.Изпълнен с този екот многогласен,от септемврийско слънце озарен,начало на живота ни прекрасен —как радостен си, пръв учебен ден! Уважаеми родители, скъпи ученици и бъдещи […]

Read More