Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Ученически практики – 2 Стартира проект Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики-2”,осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от ЕСФ.Основните цели, към които се стреми проектът са: Да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне навъзможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическитеумения на учениците; Да улесни прехода от образователните […]

Read More