Uncategorized

Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година

С тържествен концерт удари първият звънец и в СУ “Христо Смирненски” гр. Гулянци. В програмата посрещнахме тържествено знамето на училището със съпровод на духовия оркестър към училището под ръководството на Борислав Калинов, а след това прозвуча химна на България и Европейския съюз издигайки българското знаме. Отец Пламен Линков извърши тържествен водосвет Водещите Анастасия Милушева и […]

Read More

СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Целта на проекта е да не допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи. Да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучения от разстояние. Основните дейности от проекта по които ще работи нашето училище са: По дейност 1 Закупуване на […]

Read More

Су “Христо Смирненски” гр Гулянци е включено в изпълнението на проект BG 05M2OP001-3.018 “Подкрепа за приобщаващо образование”, ОП НОИР 2014-2020

Проекта включва оборудване, необходимо за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от целевите групи в съответствие с техните потребности

Read More

СУ “Христо Смирненски” изпрати випуск 2021

С програма от песни, танци и обръщение от Кмета на общината, изпратихме по дългия път на живота и випуск 2021. Окрилявани от късмет и стремежи, както бяха оракувани от своите детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители. Те поемат по своя дълъг път на достоен живот, както всички възпитаници на СУ “Христо Смирненски”, гр. Гулянци. Снимките […]

Read More

145 години от Априлското въстание

СУ “Христо Смирненски” отбеляза 145 години от Априлското въстание. Ученици от начален курс и прогимназиален курс взеха участие в изработването на възпоменателен видеоматериал. Който може да видите от следния линк

Read More

Честит празник на авиацията и космонавтиката!

Човечеството не знае кой и кога първи е направил сам и тръгнал на пътешествие в океана, но с абсолютна увереност знаем кой и кога е полетял за първи път в космоса – това е Юрий Гагарин и го е направил на днешната дата, 12-ти април през 1961. Днес се отбелязва и Международният ден на Авиацията и космонавтиката от […]

Read More

Възобновява се присъственият учебен процес за:

НАРЕЖДАМ: Възобновява се присъственият учебен процес за учениците от 1 до 4 клас За учениците от VІІ, VІІІ, Х клас учебните часове са присъствени за периода 12.04 – 23.04.2021 г. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове и дни. Обучението на учениците от V, […]

Read More

Образователен медиатор и ученици от СУ “Христо Смирненски” взеха участие в дискусионен форум, относно 8ми април в онлайн среда

Осми април е Международният ден на ромите. Предложен е като такъв от Международния ромски съюз (Romani Union), а от 1992 г. е признат и от ООН и Съвета на Европа. Днес всички институции на Европейския съюз признават и дори отбелязват Осми април като Международен ден на ромите. На този ден почитаме паметта на половин милион […]

Read More

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ

  ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ по договор за БФП № BG05M2OP001-3.017-0039-C01, „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз     Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ “ВИА ХУМАНИКА” Партньори: – СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – гр. Мездра […]

Read More