Uncategorized

СУ “Христо Смирненски” изпрати випуск 2021

С програма от песни, танци и обръщение от Кмета на общината, изпратихме по дългия път на живота и випуск 2021. Окрилявани от късмет и стремежи, както бяха оракувани от своите детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители. Те поемат по своя дълъг път на достоен живот, както всички възпитаници на СУ “Христо Смирненски”, гр. Гулянци. Снимките […]

Read More

145 години от Априлското въстание

СУ “Христо Смирненски” отбеляза 145 години от Априлското въстание. Ученици от начален курс и прогимназиален курс взеха участие в изработването на възпоменателен видеоматериал. Който може да видите от следния линк

Read More

Честит празник на авиацията и космонавтиката!

Човечеството не знае кой и кога първи е направил сам и тръгнал на пътешествие в океана, но с абсолютна увереност знаем кой и кога е полетял за първи път в космоса – това е Юрий Гагарин и го е направил на днешната дата, 12-ти април през 1961. Днес се отбелязва и Международният ден на Авиацията и космонавтиката от […]

Read More

Възобновява се присъственият учебен процес за:

НАРЕЖДАМ: Възобновява се присъственият учебен процес за учениците от 1 до 4 клас За учениците от VІІ, VІІІ, Х клас учебните часове са присъствени за периода 12.04 – 23.04.2021 г. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове и дни. Обучението на учениците от V, […]

Read More

Образователен медиатор и ученици от СУ “Христо Смирненски” взеха участие в дискусионен форум, относно 8ми април в онлайн среда

Осми април е Международният ден на ромите. Предложен е като такъв от Международния ромски съюз (Romani Union), а от 1992 г. е признат и от ООН и Съвета на Европа. Днес всички институции на Европейския съюз признават и дори отбелязват Осми април като Международен ден на ромите. На този ден почитаме паметта на половин милион […]

Read More

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ

  ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ по договор за БФП № BG05M2OP001-3.017-0039-C01, „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз     Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ “ВИА ХУМАНИКА” Партньори: – СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – гр. Мездра […]

Read More

ОРЕС съгласно ЗАПОВЕД 15-176/19.03.2021

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 61, ал.2, чл. 63, ал. 4 и ал. 11 и чл. […]

Read More

Тържествено отбелязване на националния празник – 3 март

И тази година СУ “Христо Смирненски”, гр. Гулянци отбеляза Деня на Освобождението на България от османско иго. С тържествено шествие, под ритъма на духовия оркестър към училището, възпитаниците на СУ “Христо Смирненски” поднесоха цветя и венец в центъра на града. Лъчезар Яков – кмет на община Гулянци, изрече тържествените слова и издигна знамето на Република […]

Read More

В подкрепата на медиците от първа линия

В подкрепата на медиците от първа линия с борбата с COVID-19 отново е включиха възпитаниците от СУ „ Христо Смирненски” град Гулянци. Ученици от първи до четвърти клас се включиха в дейността , чрез изработка на мартенички и лично дарени от тях , които връчиха на лекарите и персонала от „МБАЛ Гулянци”и „МБАЛ Гулянци – […]

Read More