Хронология

1818г. – училището се е намирало в зимника на Цени Спасов от Долна Митрополия

1828 г. – в селото идва първият учител – НАУМ

1868 г. – построена е първата училищна сграда с 2 учебни стаи

До 1895 г. – персоналът се е състоял от един учител, който водел 4 слети паралелки

1895/96 г. – в Гулянци идват Петър Кръстанов и Пенчо Бакърджиев

1898-99 г. – Учители са:П.Ковачева,Евгения Димитрова, Мара Хаджидимитрова с педагогическо образование и др.

1930 г. – построена е с доброволен труд нова училищна сграда на 2 етажа и 10 учебни стаи

1931 г. – училището става основно и не може да побере 14 паралелки

Преслав Каменов – главен учител, изиграва основна роля за построяването на училището.Бит е много пъти, вследствие на което се разболява от туберкулоза и умира на 28 години

През 1971 г. е чествана 100 годишнината на училището

1981 г. училището е обявено за ЕСПУ

На 5 август 1982 г. е направена първата копка за изграждане на 26 класното училище, в което учим и днес

На 31 октомври 2008 г. е чествано 190 г. просветно дело и 140 г. училище в град Гулянци.

На  01.11.2018 год. е чествано 200 години просветно дело и 150 години училище в Гулянци!

Историята продължава!