ЕМИЛИЯ ПЕТРУШЕВА – ДИРЕКТОР,

Магистър Физика и Математика, СУ „Климент Охридски“ София; Магистър Математика и ИТ, Технически университет, гр. Габрово; III ПКС

e.petrusheva@sugulyantsi.com

АНТОАНЕЛА ИВАНОВА – ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ,

Магистър НУП,  СУ „Климент Охридски“ София; IV ПКС

a.ivanova@sugulyantsi.com

ДИМИТЪР ЛАМБОВ – ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ,

Магистър ТМФП, Университет по хранителни технологии,гр. Пловдив; IV ПКС

d.lambov@sugulyantsi.com