Колектив

ЕМИЛИЯ ПЕТРУШЕВА – ДИРЕКТОР

АНТОАНЕЛА ИВАНОВА – ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

ДИМИТЪР ЛАМБОВ – ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

НАЧАЛЕН ЕТАП

ВЕНЕТА МАРИНОВА 

РЕНЕТА МАРКОВА 

АНТОАНЕЛА ИВАНОВА

ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВА 

ИРИНА ТЪЛПИГОВА 

НИНА ДАМЯНОВА 

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА 

ДИЯНА ДИМИТРОВА 

СВЕТЛА ТАРАПАНОВА

ВЪЗПИТАТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП:

ГЕРГАНА ИРЛИЧАНОВА 

КАТРИН СЛАВЧЕВА

ЦЕЦКА БАРСАНОВА 

ЛЮБКА КАЦАНСКА 

МИГЛЕНА НЕДЕЛУШЕВА 

МАРИНА ТОШКОВА

НЕВЕНА СТАМЕНОВА

НИНА ДРАГАНОВА

СИЛВИЯ ПЕТКОВА

СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС

ДАНИЕЛА ДЕРЕШКА – РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

ЦВЕТОМИРА ЦОГЕВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ- БЕЛ

БИСТРА БЛАГОЕВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ- БЕЛ

ИРИНА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ -БЕЛ 

ЛЮБОМИР ПАСКОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

МАЛИНКА ДАЧЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ- МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

ИРИНА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА – УЧИТЕЛ – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ -АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – II ПКС

ЛЮБКА КАЦАНСКА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

МАРИНЕЛА ТОДОРОВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ- ФРЕНСКИ ЕЗИК И БЕЛ

ПОЛЯ МАНОВА – УЧИТЕЛ -БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ– IV ПКС

ЗОРНИЦА ИВАНОВА – УЧИТЕЛ – ХИМИЯ

РЕНЕТА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ -ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СВЕТОСЛАВ ПЕНЕВ – УЧИТЕЛ -ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СИЛВИЯ ПАСКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СЕРГЕЙ ЯНКОВ – УЧИТЕЛ – ИТ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЕТЯ ВЕЛКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ФВС – V ПКС

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ –  УЧИТЕЛ – ФВС

КАМЕН ПЕРНИЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – РУСКИ ЕЗИК

ГАЛЯ ДОЦЕВА– СТАРШИ УЧИТЕЛ – РУСКИ ЕЗИК

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ

ВАЛЯ СТАНЧЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ –ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ

КАЛОЯН МАРИНОВ – УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

НИНА ДРАГАНОВА

НИКОЛИНА ПЛОСКОВА – СТРАХИЛОВА

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

ГАЛИНА ДИМИТРОВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ЙОАНА КЯНОВА – ЛОГОПЕД И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ДЕНИСЛАВ БОРИСОВ – ПСИХОЛОГ

ПОМОЩНИК УЧИТЕЛ

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА

МЕДИАТОРИ

НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ

ДАНКО ИВАНОВ

СЧЕТОВОДСТВО

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

САШКА ЙОЛОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ – КАСИЕР

ЦВЕТОМИРА ДАНАИЛОВА – ДОМАКИН

УЧИЛИЩЕН ЛЕКАР – Д-Р ИЛОНА ПЕТКОВА

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 ДАФИНКО ДЖАНОВ – ОБЩ РАБОТНИК

ИВАН МАНОЛОВ – ОБЩ РАБОТНИК

ИЛИЯНА КРЪСТЕВА – ХИГИЕНИСТ

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА – ХИГИЕНИСТ

ЕМИЛИЯ ТЕРЗИЕВА – ХИГИЕНИСТ

АКСИНИЯ БАКЪРДЖИЕВА – ХИГИЕНИСТ