Колектив

ЕМИЛИЯ ПЕТРУШЕВА – ДИРЕКТОР,

Магистър Физика и Математика, СУ „Климент Охридски“ София; Магистър Математика и ИТ, Технически университет, гр. Габрово; III ПКС

e.petrusheva@sugulyantsi.com

АНТОАНЕЛА ИВАНОВА – ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ,

Магистър НУП,  СУ „Климент Охридски“ София; IV ПКС

a.ivanova@sugulyantsi.com

ДИМИТЪР ЛАМБОВ – ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ,

Магистър ТМФП, Университет по хранителни технологии,гр. Пловдив; IV ПКС

d.lambov@sugulyantsi.com

НАЧАЛЕН ЕТАП

ВЕНЕТА МАРИНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив; II ПКС

v.marinova@sugulyantsi.com

РЕНЕТА МАРКОВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив; МАГИСТЪР НУП и ЧЕ, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; II ПКС

r.markova@sugulyantsi.com

АНТОАНЕЛА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП,  СУ „Климент Охридски“ София; IV ПКС

a.ivanova@sugulyantsi.com

ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Бакалавър НУП, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Професионална квалификация Учител по ИТ  I – IV клас,  СУ „Климент Охридски“ София; Магистър Съвременни образователни технологии, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; III ПКС

eks@sugulyantsi.com

ИРИНА ТЪЛПИГОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

i.talpigova@sugulyantsi.com

НИНА ДАМЯНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

n.damyanova@sugulyantsi.com

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Бакалавър НУП, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

i.dimitrova@sugulyantsi.com

ДИЯНА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ,

МАГИСТЪР Предучилищна и начална училищна педагогика, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; V ПКС

d.dimitrova@sugulyantsi.com

ВЪЗПИТАТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП:

ГЕРГАНА ИРЛИЧАНОВА- УЧИТЕЛ, 

МАГИСТЪР ПНУП, Педагогически колеж-Плевен; V ПКС

g.irlichanova@sugulyantsi.com

КАТРИН СЛАВЧЕВА- УЧИТЕЛ,

МАГИСТЪР ПНУП, Педагогически колеж-Плевен; III ПКС

k.slavcheva@sugulyantsi.com

МОНИКА ПАЧЕВА- УЧИТЕЛ,

МАГИСТЪР ПНУП, Педагогически колеж-Плевен;

m.pacheva@sugulyantsi.com

ЛЮБКА КАЦАНСКА- – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

БАКАЛАВЪР НУП, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; МАГИСТЪР Литературно-езиково обучение, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; IV ПКС

l.katsanska@sugulyantsi.com

МИГЛЕНА НЕДЕЛУШЕВА- УЧИТЕЛ,

БАКАЛАВЪР Биология и химия, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; МАГИСТЪР
ПНУП, Педагогически колеж-Плевен; IV ПКС

m.nedelusheva@sugulyantsi.com

МАРИНА ТОШКОВА ПЕТРОВА- УЧИТЕЛ,

Бакалавър НУП, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Магистър ПНУП, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; V ПКС

m.petrova@sugulyantsi.com

НЕВЕНА СТАМЕНОВА– УЧИТЕЛ,

Магисър ПНУП, Педагогически колеж-Плевен

n.stamenova@sugulyantsi.com

СИЛВИЯ ПЕТКОВА- УЧИТЕЛ,

БАКАЛАВЪР Социална педагогика, ЮЗУ„ Неофит Рилски “ Благоевград; МАГИСТЪР ПНУП – „Иновации в началното образование“, ШУ„ Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; V ПКС

s.petkova@sugulyantsi.com

СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС

ДАНИЕЛА ДЕРЕШКА – РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ,

Бакалавър География и геоекология, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Магистър Счетоводство и контрол, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Професионална квалификация Учител по икономически дисциплини, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов; IV ПКС

d.dereshka@sugulyantsi.com

ЦВЕТОМИРА ЦОГЕВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ- БЕЛ,

Магистър Българска филология, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

t.tsogeva@sugulyantsi.com

БИСТРА БЛАГОЕВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ- БЕЛ,

Магистър Българска филология, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново;

b.blagoeva@sugulyantsi.com

ИРИНА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ -БЕЛ 

БАКАЛАВЪР Български език и френски език, ПУ “ Паисий Хилендарски“, Пловдив, IV ПКС

i.nikolova@sugulyantsi.com

ЛЮБОМИР ПАСКОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

МАГИСТЪР Математика и Физика, Пловдивски университет“ Паисий Хилендарски „-гр. Пловдив; IV ПКС

l.paskov@sugulyantsi.com

МАЛИНКА ДАЧЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ- МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

БАКАЛАВЪР Математика и физика, Институт за подготовка на учители Дочо Михайлов“гр. Силистра; IV ПКС

m.dacheva@sugulyantsi.com

ИРИНА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА – УЧИТЕЛ – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

БАКАЛАВЪР Математика, физика и рисуване, Институт за подготовка на учители Дочо Михайлов“гр. Силистра; МАГИСТЪР Физика и математика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“гр.София; IV ПКС

i.b.nikolova@sugulyantsi.com

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ -АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,

Магистър Учител по Английски език в средното училище, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; II ПКС

p.hristova@sugulyantsi.com

ЛЮБКА КАЦАНСКА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 

БАКАЛАВЪР НУП, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; МАГИСТЪР Литературно-езиково обучение, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; IV ПКС

l.katsanska@sugulyantsi.com

МАРИНЕЛА ТОДОРОВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ- ФРЕНСКИ ЕЗИК И БЕЛ

МАГИСТЪР Български език и френски език, ВТУ „Св. св Кирил и Методий“, Велико Търново; 

m.todorova@sugulyantsi.com

ПОЛЯ МАНОВА – УЧИТЕЛ -БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

Магистър Биология и география, ШУ„ Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

p.manova@sugulyantsi.com

ЗОРНИЦА ИВАНОВА – УЧИТЕЛ – ХИМИЯ,

Магистър Биология и химия, ШУ„ Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

z.ivanova@sugulyantsi.com

РЕНЕТА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ -ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Бакалавър География и геоекология, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

r.ivanova@sugulyantsi.com

КАМЕН ПЕРНИЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

Магистър История и география, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

k.pernichev@sugulyantsi.com

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ –УЧИТЕЛ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

Магистър Историк – археолог, Учител по история, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; V ПКС

t.tsankov@sugulyantsi.com

СВЕТОСЛАВ ПЕНЕВ – УЧИТЕЛ -ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

Магистър Българска история, ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

s.penev@sugulyantsi.com

СИЛВИЯ ПАСКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

БАКАЛАВЪР Биология, химия и технологии, ПИ “ Дичо Петров „-гр Смолян; IV ПКС

s.paskova@sugulyantsi.com

ПЕТЯ ВЕЛКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ФВС 

Магистър Треньор по Академично гребане и учител по физическо възпитание и спорт, НСА „Васил Левски“, София; IV ПКС

p.velkova@sugulyantsi.com

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ –  УЧИТЕЛ – ФВС

БАКАЛАВЪР Треньор по Карате-до, НСА „Васил Левски“, София; МАГИСТЪР Учител по ФВС в Средната образователна система, НСА „Васил Левски“, София;  III ПКС

l.dimitrov@sugulyantsi.com

БИСЕР ТЕМЕЛИНОВ БУНЕВ – УЧИТЕЛ – ФВС

Магистър ПНУП, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Магистър Педагогика на обучението по физически възпитание, Спортна педагогика, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

b.bunev@sugulyantsi.com

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ – РУСКИ ЕЗИК,

Магистър Начално чуждоезиково обучение, СУ „Климент Охридски“ София; IV ПКС

e.georgieva@sugulyantsi.com

ГАЛЯ ДОЦЕВА– СТАРШИ УЧИТЕЛ – РУСКИ ЕЗИК

МАГИСТЪР География и геоекологи, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; МАГИСТЪР РФ и професионална
квалификаця учител по Руски език и литература, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; III ПКС

g.dotseva@sugulyantsi.com

КАЛОЯН МАРИНОВ – УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,

Бакалавър Педагогика на обучението по музика, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив; IV ПКС

kpm@sugulyantsi.com

СЕРГЕЙ ЯНКОВ – УЧИТЕЛ – ИТ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Магистър Информатика и информационни технологии в обучението, РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

s.yankov@sugulyantsi.com

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА –  УЧИТЕЛ – ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ,

Магистър Стопанско управление, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив

t.nikolaeva@sugulyantsi.com

ВАЛЯ СТАНЧЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ –ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ,

Магистър Застрахователно и социално дело, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов; III ПКС

v.stancheva@sugulyantsi.com

КАПКА АНАСТАСОВА –  УЧИТЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО,

Магистър Полевъдство, Аграрен университет, гр. Пловдив

k.anastasova@sugulyantsi.com

ДИМИТРИНА МАРЕШОВА –  УЧИТЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО,

Магистър Зърнено и фуражно производство, Инжинер агроном, Аграрен университет, гр. Пловдив

d.mareshova@sugulyantsi.com

ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

НИНА ДРАГАНОВА– УЧИТЕЛ,

Бакалавър География и биология, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; Магистър Екология и опазване на околната среда, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

n.draganova@sugulyantsi.com

НИКОЛИНА ПЛОСКОВА – СТРАХИЛОВА– УЧИТЕЛ,

Магистър Учител по Химия, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив

n.strahilova@sugulyantsi.com

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

ГАЛИНА ДИМИТРОВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

БАКАЛАВЪР Българска филология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; МАГИСТЪР Медии и реклама, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; III ПКС

g.dimitrova@sugulyantsi.com

ЙОАНА КЯНОВА – ЛОГОПЕД И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

МАГИСТЪР ПНУП, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; МАГИСТЪР Логопедия, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив

y.kyanova@sugulyantsi.com

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ДЕНИСЛАВ БОРИСОВ – ПСИХОЛОГ

БАКАЛАВЪР Психолог, психолог и учител по предмети от философския цикъл, ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“, Велико Търново; Магистър Социална Психология, ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“, Велико Търново

d.borisov@sugulyantsi.com

ПОМОЩНИК УЧИТЕЛ

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

d.krasteva@sugulyantsi.com

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА

t.popova@sugulyantsi.com

МЕДИАТОРИ

НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ

n.ognyanov@sugulyantsi.com

ДАНКО ИВАНОВ

d.ivanov@sugulyantsi.com

ЗОРНИЦА БАРОСОВА

z.barosova@sugulyantsi.com

СЧЕТОВОДСТВО

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

s.dimitrova@sugulyantsi.com

САШКА ЙОЛОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ – КАСИЕР

s.yolova@sugulyantsi.com

ЦВЕТОМИРА ДАНАИЛОВА – ДОМАКИН

t.danailova@sugulyantsi.com

УЧИЛИЩЕН ЛЕКАР – Д-Р ИЛОНА ПЕТКОВА

lzpk@sugulyantsi.com

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 ИВАН МАНОЛОВ – ОБЩ РАБОТНИК

i.manolov@sugulyantsi.com

САШО ОГНЯНОВ – ОБЩ РАБОТНИК

s.ognyanov@sugulyantsi.com

ВИКТОРИЯ ЙОЛОВА – ХИГИЕНИСТ

v.yolova@sugulyantsi.com

ДИЛЯНА ДРАГНЕВА – ХИГИЕНИСТ

d.dragneva@sugulyantsi.com

ЕМИЛИЯ ТЕРЗИЕВА – ХИГИЕНИСТ

e.terzieva@sugulyantsi.com

АКСИНИЯ БАКЪРДЖИЕВА – ХИГИЕНИСТ

a.bakardzhieva@sugulyantsi.com

ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА – ХИГИЕНИСТ

v.m.marinova@sugulyantsi.com