СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ

s.dimitrova@sugulyantsi.com

САШКА ЙОЛОВА – ЗАС

s.yolova@sugulyantsi.com

ЦВЕТОМИРА ДАНАИЛОВА – ДОМАКИН

t.danailova@sugulyantsi.com

УЧИЛИЩЕН ЛЕКАР – Д-Р ИЛОНА ПЕТКОВА

lzpk@sugulyantsi.com