Малко повече информация за схемите, може да получите тук или тук

Заповед № РД-15-309/11.04.2019 – Провеждане на процедура по набиране на предложения за доставка по схемата

Заповед № РД-15-308/11.04.2019 – Назначаване на комисия