Преминаване на класове в ОРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед № РД -01-890/03.11.2021г. на МЗ, Заповед № РД 01-3596/20.10.2021 г и Заповед № РД 15-76/05.11.2021 г. на Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци

 за периода от 08.11. до     12.11.2021г. вкл.

Обучението на ротационен принцип

в СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци е следния:

КласОт 08.11. до 12.11.2021г. вкл.
I аПрисъствено
І бПрисъствено
II аПрисъствено
II бПрисъствено
IIIаПрисъствено
IVаПрисъствено
IVбПрисъствено
V аОРЕС
V бОРЕС
VI аОРЕС
VІ бОРЕС
VII аПрисъствено
VII бПрисъствено
VIII аОРЕС
VІІІ бОРЕС
IX аОРЕС
IX бОРЕС
X аПрисъствено
X бОРЕС
Х вОРЕС
XI аОРЕС
XI бОРЕС
XII аПрисъствено
XII бПрисъствено

Средно за периода 50% присъствено, 50% ОРЕС

При присъствено обучение задължително се спазват противоепидемичните мерки съгласно заповеди на МЗ и МОН. Учебният процес ще се осъществява от 07.50 часа, съгласно седмичното разписание за I-ви учебен срок на учебната 2021/2022г.

Часовете за учениците в ОРЕС от прогимназиален етап са намалени с 10 минути

Учениците ще получат указания от класния ръководител за организацията на учебния ден.

График за учебните часове в ОРЕС може да видите тук.

*ОРЕС ( обучение в електронна среда от разстояние )

Пазете се и бъдете здрави!

От ръководството