„Познавам правилата за движение по пътищата“- практически урок по БДП с учениците от 1 и 2 клас при СУ“Хр. Смирненски“ гр. Гулянци