Областен етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

На 19.05.2022 г. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен се проведе областния етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.Състезанието беше организирано от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен в партньорство с Областен съвет на Български червен кръст и РУО-Плевен.В надпреварата учениците демонстрираха своите знания и умения за защита и самозащита при извънредни ситуации, правилата за поведение при бедствия, както и оказване на първа долекарска помощ при катастрофи и аварии. Участниците трябваше да покажат практически умения за защита при земетресения, наводнения, катастрофи, пожари и радиационно замърсяване. В различни ситуации те трябваше да демонстрират съобразителност и находчивост при реагиране в екстремни ситуации, умения за работа в екип, както и в оказване на помощ на пострадали хора. Състезанието имаше и теоретична част, в която участниците решаваха тестове и различни казуси, свързани с бедствия и извънредни ситуации.Учениците трябваше да покажат правилни действия и при работа с пожарогасител и кофпомпа. Участваха отбори от общините Долна Митрополия, Гулянци и Плевен: Първото място беше спечелено от учениците на СУ „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия. На второ място се класира отбора на СУ „Стоян Заимов“ гр. Плевен, третото място зае отбора на ОУ „Васил Левски“ гр. Плевен, а четвърти остана отбора на СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци.Победителя продължава да се състазава от 28 юни до 30 юни 2022 г. в Републиканския етап от състезнаието в гр. Велико Търново.