Контакти

Директор – тел. 06561/2549;  GSM: 0878 514066

Секретар – 06561/3134

Адрес: гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен, ПК 5960

ул. ,, Георги Сава Раковски“ № 19

e- mail: hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

Facebook page

Съгласявам се sugulyantsi.com да съхранява и използва личните ми данни, изпратени с този формуляр, за да се свърже с мен.
Send Message