„ Испанският опит в преподаването – нов тласък за успех“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“

 На 28.09.2023г. в  СУ “Христо Смирненски“ гр. Гулянци пред широка аудитория бяха представени дейностите и резултатите по реализирания 

Проект с  Договор  2022-1-BG01-KA122-SCH-000074995

„ Испанският опит в преподаването – нов тласък за успех“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“. Проекта е реализиран в периода 01.08.2022г. – 30.09.2023г.

Участниците в мобилността са шестима учители от училището, които от 26.02.2023г. до 04.03.2023г. посетиха град Сарагоса /Испания/, където наблюдаваха работа и участваха в семинари и работни срещи в испански училища и образователни центрова.

Пред своите колеги те представиха впечатления, методи и похвати, които биха проработили  в нашите училища.