Природни науки, математика и информатика

Състезание “ЗНАМ и МОГА” с учениците от 5 до 8 клас по Биология и Химия