Учебна 2024/2025 година

Държавен план-прием в VIII клас за учебна 2024/2025 година

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Наредба №10, Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас, от чл.54 до чл.72) можете да видите тук.

Графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2024/2025 година можете да видите тук


Обява незаети места – трето класиране.

Списък на паралелките за Трети етап на класиране в област Плевен за кандидатстване за прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година

 
Община Училище, населено място Код на паралелката Паралелка Свободни места за трети етап Тип Балообразуване
Плевен ОбУ „Христо Ботев“ Мечка, С.МЕЧКА 1770 Производство на облекло (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Плевен ОбУ „Христо Ботев“ Мечка, С.МЕЧКА 1794 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Плевен ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“, С.ТЪРНЕНЕ 2521 Трайни насаждения (с 3 г.срок на обучение) – с ФЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
Плевен ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“, С.ТЪРНЕНЕ 2526 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) – с ФЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“, ГР.ПЛЕВЕН 2249 Математически – Математика, Физика и астрономия – с интензивно изучаване на АЕ 1 профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“, ГР.ПЛЕВЕН 2252 Математически – Математика, Информатика, География и икономика – с интензивно изучаване на АЕ 1 профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“, ГР.ПЛЕВЕН 2258 Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с интензивно изучаване на АЕ 2 профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2388 Чужди езици – Английски език и Немски език – – с интензивно изучаване на АЕ 2 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2393 Чужди езици – Английски език и Руски език – с интензивно изучаване на АЕ 2 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2399 Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технилогии – с интензивно изучаване на АЕ 2 профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2404 Чужди езици – Френски език и Английски език – с интензивно изучаване на френски 1 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен СУ „Анастасия Димитрова“, ГР.ПЛЕВЕН 0979 Предприемачески – Предприемачество и Информационни технологии – с АЕ 17 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Плевен СУ „Стоян Заимов“, ГР.ПЛЕВЕН 0924 Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с еазширено изучаване на АЕ 13 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
Плевен СУ „Стоян Заимов“, ГР.ПЛЕВЕН 0932 Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с разширено изучаване на АЕ 14 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Плевен СУ „Иван Вазов“, ГР.ПЛЕВЕН 1361 Хуманитарни науки – БЕЛ и История и цивилизации – с интензивно изучаване на АЕ 2 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
Плевен СУ „Иван Вазов“, ГР.ПЛЕВЕН 1382 Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с интензивно изучаване на АЕ 1 профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен СУ „Иван Вазов“, ГР.ПЛЕВЕН 1389 Икономическо развитие – География и икономика и Математика – с интензивно изучаване на АЕ 2 профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
Плевен СУ „Пейо Яворов“, ГР.ПЛЕВЕН 3124 Предприемачески – Предприемачество и Информационни технологии – с интензивно изучаване на АЕ 10 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Плевен СУ „Христо Смирненски“, ГР.ПЛЕВЕН 1396 Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ 6 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Плевен СУ „Христо Ботев“, ГР.СЛАВЯНОВО 1219 Малък и среден бизнес – с АЕ 12 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ТП)
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, ГР.ПЛЕВЕН 2118 Икономическа информатика – с интензивно изучаване на АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, ГР.ПЛЕВЕН 2169 Електронна търговия – разширено изучаване на АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2655 Телекомуникационни системи – с разширено изучаване на АЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ТП)
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2663 Машини и системи с ЦПУ – дуална форма на обучение – с АЕ 3 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ТП)
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН 2225 Топлотехника – топлинна климатична вентилационна и хладилна – дуална форма на обучение – с АЕ 10 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН 2227 Осигуряване на продуктова информация – Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия – с АЕ 5 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН 2228 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост – с АЕ 11 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН 2229 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки – с АЕ 5 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0695 Производство на месо, месни продукти и риба – дуална форма на обучение – с РЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0713 Производство и преработка на мляко и млечни продукти – дуална форма на обучение – с РЕ 10 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0718 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – дуална форма на обучение – с РЕ 6 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ТП + 1 * ЧЕз)
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 3388 Екология и опазване на околната среда – с РЕ 9 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Плевен ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“, ГР.ПЛЕВЕН 1182 Строителство и архитектура – с разширено изучаване на АЕ 9 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“, ГР.ПЛЕВЕН 1188 Интериорен дизайн – с разширено изучаване на АЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН 0419 Електрообзавеждане на транспортна техника – с АЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН 0420 Автотранспортна техника – с АЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН 0421 Автомобилна мехатроника – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН 3373 Електрически превозни средства – с разширено изучаване на АЕ 3 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, ГР.ПЛЕВЕН 3286 Лозаровинарство – с АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Плевен ПГ по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, ГР.ПЛЕВЕН 3289 Коневъдство и конна езда – с АЕ 5 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Плевен ПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев“, ГР.ПЛЕВЕН 1271 Производство на облекло от текстил – с АЕ 14 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ХООС)
Плевен ПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев“, ГР.ПЛЕВЕН 1275 Фризьорство – с АЕ 15 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ХООС)
Плевен ПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН 1045 Приложно програмиране – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Плевен ПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН 1055 Електронна търговия – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Плевен ПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН 1057 Компютърна техника и технологии – с разширено изучаване на АЕ 3 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Плевен ПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН 1061 Компютърни мрежи – с разширено изучаване на АЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Плевен ПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН 1075 Технология на хомеопатичните и фитопродукти – с разширено изучаване на АЕ 6 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1437 Кетъринг – с разширено изучаване на АЕ 6 професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ)
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1440 Асистент на лекар по дентална медицина – с разширено изучаване на АЕ 9 професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1515 Производство на кулинарни изделия и напитки – с разширено изучаване на АЕ 3 професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ)
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1736 Съдебна администрация – с разширено изучаване на АЕ 9 професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Г.Раковски“, ГР.ПЛЕВЕН 1577 Пътно-строителна техника – с АЕ 13 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФА)
Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Г.Раковски“, ГР.ПЛЕВЕН 1588 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – с АЕ 14 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФА)
Плевен ПГ „Захарий Зограф“, ГР.ПЛЕВЕН 1540 Мебелно производство – с РЕ 17 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен ПГ „Захарий Зограф“, ГР.ПЛЕВЕН 1549 Металообработващи машини – с РЕ 17 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Плевен ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН 1944 Рекламна графика – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Плевен ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН 1951 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
Плевен ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН 2004 Организация на туризма и свободното време – с разширено изучаване на АЕ 3 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
Плевен ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН 2008 Екскурзоводско обслужване – с разширено изучаване на АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
Плевен ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН 2042 Организация на хотелиерството – с разширено изучаване на АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
Червен бряг ОбУ „Отец Паисий“, С.РАДОМИРЦИ 3454 Текстообработване (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
Червен бряг ОбУ „Отец Паисий“, С.РАДОМИРЦИ 3457 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ 8 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен бряг СУ „Д-р Петър Берон“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2712 Хуманитарни науки – БЕЛ и История и цивилизации – с интензивно изучаване на АЕ 7 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
Червен бряг СУ „Христо Смирненски“, ГР.КОЙНАРЕ 2435 Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с разширено изучаване на АЕ 3 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
Червен бряг ПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2922 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – с разширено изучаване на АЕ 12 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Червен бряг ПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2924 Кетъринг – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Червен бряг ПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2925 Производство на кулинарни изделия и напитки – с АЕ 12 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Червен бряг ПГ по механоелектротехника „Девети май“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1803 Машини и системи с ЦПУ – с АЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен бряг ПГ по механоелектротехника „Девети май“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1809 Компютърна техника и технологии – с разширено изучаване на АЕ 20 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен бряг ПГ по механоелектротехника „Девети май“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1813 Автотранспортна техника – с АЕ 3 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен бряг Търговска гимназия „Васил Е. Априлов“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1113 Икономика и мениджмънт – с разширено изучаване на АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
Червен бряг Търговска гимназия „Васил Е. Априлов“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 3293 Електронна търговия – с разширено изучаване на АЕ 3 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Червен бряг ПГ по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“, С.ЧОМАКОВЦИ 1724 Полевъдство – с РЕ 6 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Червен бряг ПГ по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“, С.ЧОМАКОВЦИ 1745 Механизация на горското стопанство – с РЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Пордим ОбУ „Никола Й. Вапцаров“, С.ВЪЛЧИТРЪН 1499 Производство на хляб и хлебни изделия – (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ 19 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Пордим ОбУ „Никола Й. Вапцаров“, С.ВЪЛЧИТРЪН 3055 Дограма и стъклопоставяне (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ 19 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Пордим СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ПОРДИМ 1435 Механизация на селското стопанство – с АЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Пордим СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ПОРДИМ 3274 Български танци – с АЕ 1 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ФВС)
Пордим СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ПОРДИМ 3275 Музика – Музика и Информационни технологии – с АЕ 9 профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * Муз. + 1 * ИТ)
Искър СУ „Христо Смирненски“, ГР.ИСКЪР 3463 Компютърна техника и технологии – с АЕ 6 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Долни Дъбник СУ „Христо Ботев“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1037 Икономическо развитие – География и икономика и Математика – с АЕ 3 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1799 Лозаровинарство – дуална форма на обучение с РЕ 5 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1804 Механизация на селското стопанство – дуална форма на обучение – с РЕ 11 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 3120 Полевъдство – с АЕ 6 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 3121 Производител на селскостопанска продукция – с АЕ 2 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Левски СУ „Крум Попов“, ГР.ЛЕВСКИ 2021 Предприемачески – Предприемачество и Информационни технологии – с АЕ 1 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Левски СУ „Крум Попов“, ГР.ЛЕВСКИ 2029 Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ 2 профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“, ГР.ЛЕВСКИ 3479 Механизация на селското стопанство – с АЕ 20 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“, ГР.ЛЕВСКИ 3480 Експлоатация на автомобилния транспорт – с АЕ 12 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“, ГР.ЛЕВСКИ 3484 Спедиция, транспортна и складова логистика – с АЕ 10 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Белене ПГ по ядрена енергетика „Мария Склодовска – Кюри“, ГР.БЕЛЕНЕ 1088 Автоматизирани системи – с АЕ 20 професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФА)
Гулянци СУ „Христо Смирненски“, ГР.ГУЛЯНЦИ 1516 Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ 1 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Гулянци СУ „Асен Златаров“, С.ГИГЕН 2534 Пчеларство и бубарство – с АЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО)
Долна Митрополия СУ „Васил Априлов“, ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 1007 Компютърна техника и технологии – с АЕ 6 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Долна Митрополия СУ „Васил Априлов“, ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 1052 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – с АЕ 7 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
Долна Митрополия СУ „Евлоги Георгиев“, ГР.ТРЪСТЕНИК 2208 Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с АЕ 5 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Долна Митрополия СУ „Евлоги Георгиев“, ГР.ТРЪСТЕНИК 3495 Полевъдство – с АЕ 11 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО)
Никопол СУ „Христо Ботев“, ГР.НИКОПОЛ 1229 Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ 6 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Кнежа СУ „Неофит Рилски“, ГР.КНЕЖА 1100 Предприемачески – Предприемачество и ИТ – с АЕ 8 профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Кнежа ПГ по земеделие „Стефан Цанов“, ГР.КНЕЖА 0608 Системно програмиране – с АЕ 4 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
Кнежа ПГ по земеделие „Стефан Цанов“, ГР.КНЕЖА 0624 Полевъдство – с АЕ 19 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Кнежа ПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“, ГР.КНЕЖА 3362 Електродомакинска техника – с АЕ 13 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Кнежа ПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“, ГР.КНЕЖА 3363 Машини и съоръжения за заваряване – с АЕ 12 професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)