Обява незаети места – трето класиране.

Списък на паралелките за Трети етап на класиране в област Плевен за кандидатстване за прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година

ОбщинаУчилище, населено мястоКод на паралелкатаПаралелкаСвободни места за трети етапТипБалообразуване
ПлевенОбУ „Христо Ботев“ Мечка, С.МЕЧКА1770Производство на облекло (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ПлевенОбУ „Христо Ботев“ Мечка, С.МЕЧКА1794Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ПлевенОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“, С.ТЪРНЕНЕ2521Трайни насаждения (с 3 г.срок на обучение) – с ФЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
ПлевенОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“, С.ТЪРНЕНЕ2526Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) – с ФЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ПлевенМатематическа гимназия „Гео Милев“, ГР.ПЛЕВЕН2249Математически – Математика, Физика и астрономия – с интензивно изучаване на АЕ1профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенМатематическа гимназия „Гео Милев“, ГР.ПЛЕВЕН2252Математически – Математика, Информатика, География и икономика – с интензивно изучаване на АЕ1профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенМатематическа гимназия „Гео Милев“, ГР.ПЛЕВЕН2258Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с интензивно изучаване на АЕ2профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенПрофилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН2388Чужди езици – Английски език и Немски език – – с интензивно изучаване на АЕ2профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенПрофилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН2393Чужди езици – Английски език и Руски език – с интензивно изучаване на АЕ2профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенПрофилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН2399Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технилогии – с интензивно изучаване на АЕ2профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенПрофилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН2404Чужди езици – Френски език и Английски език – с интензивно изучаване на френски1профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенСУ „Анастасия Димитрова“, ГР.ПЛЕВЕН0979Предприемачески – Предприемачество и Информационни технологии – с АЕ17профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ПлевенСУ „Стоян Заимов“, ГР.ПЛЕВЕН0924Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с еазширено изучаване на АЕ13профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
ПлевенСУ „Стоян Заимов“, ГР.ПЛЕВЕН0932Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с разширено изучаване на АЕ14профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ПлевенСУ „Иван Вазов“, ГР.ПЛЕВЕН1361Хуманитарни науки – БЕЛ и История и цивилизации – с интензивно изучаване на АЕ2профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
ПлевенСУ „Иван Вазов“, ГР.ПЛЕВЕН1382Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с интензивно изучаване на АЕ1профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенСУ „Иван Вазов“, ГР.ПЛЕВЕН1389Икономическо развитие – География и икономика и Математика – с интензивно изучаване на АЕ2профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
ПлевенСУ „Пейо Яворов“, ГР.ПЛЕВЕН3124Предприемачески – Предприемачество и Информационни технологии – с интензивно изучаване на АЕ10профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ПлевенСУ „Христо Смирненски“, ГР.ПЛЕВЕН1396Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ6профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ПлевенСУ „Христо Ботев“, ГР.СЛАВЯНОВО1219Малък и среден бизнес – с АЕ12професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ТП)
ПлевенДържавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, ГР.ПЛЕВЕН2118Икономическа информатика – с интензивно изучаване на АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
ПлевенДържавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, ГР.ПЛЕВЕН2169Електронна търговия – разширено изучаване на АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
ПлевенПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН2655Телекомуникационни системи – с разширено изучаване на АЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ТП)
ПлевенПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН2663Машини и системи с ЦПУ – дуална форма на обучение – с АЕ3професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ТП)
ПлевенПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН2225Топлотехника – топлинна климатична вентилационна и хладилна – дуална форма на обучение – с АЕ10професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ПлевенПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН2227Осигуряване на продуктова информация – Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия – с АЕ5професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН2228Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост – с АЕ11професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ПлевенПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, ГР.ПЛЕВЕН2229Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки – с АЕ5професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ПлевенПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН0695Производство на месо, месни продукти и риба – дуална форма на обучение – с РЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ПлевенПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН0713Производство и преработка на мляко и млечни продукти – дуална форма на обучение – с РЕ10професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ПлевенПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН0718Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – дуална форма на обучение – с РЕ6професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ТП + 1 * ЧЕз)
ПлевенПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН3388Екология и опазване на околната среда – с РЕ9професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ПлевенПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“, ГР.ПЛЕВЕН1182Строителство и архитектура – с разширено изучаване на АЕ9професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“, ГР.ПЛЕВЕН1188Интериорен дизайн – с разширено изучаване на АЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН0419Електрообзавеждане на транспортна техника – с АЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН0420Автотранспортна техника – с АЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН0421Автомобилна мехатроника – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, ГР.ПЛЕВЕН3373Електрически превозни средства – с разширено изучаване на АЕ3професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, ГР.ПЛЕВЕН3286Лозаровинарство – с АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
ПлевенПГ по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, ГР.ПЛЕВЕН3289Коневъдство и конна езда – с АЕ5професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
ПлевенПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев“, ГР.ПЛЕВЕН1271Производство на облекло от текстил – с АЕ14професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ХООС)
ПлевенПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев“, ГР.ПЛЕВЕН1275Фризьорство – с АЕ15професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ХООС)
ПлевенПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН1045Приложно програмиране – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ПлевенПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН1055Електронна търговия – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ПлевенПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН1057Компютърна техника и технологии – с разширено изучаване на АЕ3професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ПлевенПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН1061Компютърни мрежи – с разширено изучаване на АЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ПлевенПГ по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров“, ГР.ПЛЕВЕН1075Технология на хомеопатичните и фитопродукти – с разширено изучаване на АЕ6професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ПлевенПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН1437Кетъринг – с разширено изучаване на АЕ6професионална(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ)
ПлевенПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН1440Асистент на лекар по дентална медицина – с разширено изучаване на АЕ9професионална(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН1515Производство на кулинарни изделия и напитки – с разширено изучаване на АЕ3професионална(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ)
ПлевенПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН1736Съдебна администрация – с разширено изучаване на АЕ9професионална(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Г.Раковски“, ГР.ПЛЕВЕН1577Пътно-строителна техника – с АЕ13професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФА)
ПлевенПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Г.Раковски“, ГР.ПЛЕВЕН1588Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – с АЕ14професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФА)
ПлевенПГ „Захарий Зограф“, ГР.ПЛЕВЕН1540Мебелно производство – с РЕ17професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенПГ „Захарий Зограф“, ГР.ПЛЕВЕН1549Металообработващи машини – с РЕ17професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ПлевенПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН1944Рекламна графика – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ПлевенПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН1951Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
ПлевенПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН2004Организация на туризма и свободното време – с разширено изучаване на АЕ3професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
ПлевенПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН2008Екскурзоводско обслужване – с разширено изучаване на АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
ПлевенПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ГР.ПЛЕВЕН2042Организация на хотелиерството – с разширено изучаване на АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
Червен брягОбУ „Отец Паисий“, С.РАДОМИРЦИ3454Текстообработване (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
Червен брягОбУ „Отец Паисий“, С.РАДОМИРЦИ3457Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ8професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен брягСУ „Д-р Петър Берон“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ2712Хуманитарни науки – БЕЛ и История и цивилизации – с интензивно изучаване на АЕ7профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
Червен брягСУ „Христо Смирненски“, ГР.КОЙНАРЕ2435Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с разширено изучаване на АЕ3профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
Червен брягПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ2922Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – с разширено изучаване на АЕ12професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Червен брягПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ2924Кетъринг – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Червен брягПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ2925Производство на кулинарни изделия и напитки – с АЕ12професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Червен брягПГ по механоелектротехника „Девети май“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ1803Машини и системи с ЦПУ – с АЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен брягПГ по механоелектротехника „Девети май“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ1809Компютърна техника и технологии – с разширено изучаване на АЕ20професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен брягПГ по механоелектротехника „Девети май“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ1813Автотранспортна техника – с АЕ3професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Червен брягТърговска гимназия „Васил Е. Априлов“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ1113Икономика и мениджмънт – с разширено изучаване на АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
Червен брягТърговска гимназия „Васил Е. Априлов“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ3293Електронна търговия – с разширено изучаване на АЕ3професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Червен брягПГ по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“, С.ЧОМАКОВЦИ1724Полевъдство – с РЕ6професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Червен брягПГ по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“, С.ЧОМАКОВЦИ1745Механизация на горското стопанство – с РЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
ПордимОбУ „Никола Й. Вапцаров“, С.ВЪЛЧИТРЪН1499Производство на хляб и хлебни изделия – (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ19професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ПордимОбУ „Никола Й. Вапцаров“, С.ВЪЛЧИТРЪН3055Дограма и стъклопоставяне (с 3 г.срок на обучение) – с АЕ19професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ПордимСУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ПОРДИМ1435Механизация на селското стопанство – с АЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ПордимСУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ПОРДИМ3274Български танци – с АЕ1професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ФВС)
ПордимСУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ПОРДИМ3275Музика – Музика и Информационни технологии – с АЕ9профилирана(1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * Муз. + 1 * ИТ)
ИскърСУ „Христо Смирненски“, ГР.ИСКЪР3463Компютърна техника и технологии – с АЕ6професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Долни ДъбникСУ „Христо Ботев“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК1037Икономическо развитие – География и икономика и Математика – с АЕ3профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО)
Долни ДъбникПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК1799Лозаровинарство – дуална форма на обучение с РЕ5професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Долни ДъбникПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК1804Механизация на селското стопанство – дуална форма на обучение – с РЕ11професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Долни ДъбникПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК3120Полевъдство – с АЕ6професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Долни ДъбникПГ по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК3121Производител на селскостопанска продукция – с АЕ2професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ЛевскиСУ „Крум Попов“, ГР.ЛЕВСКИ2021Предприемачески – Предприемачество и Информационни технологии – с АЕ1профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ЛевскиСУ „Крум Попов“, ГР.ЛЕВСКИ2029Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ2профилирана(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ЛевскиПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“, ГР.ЛЕВСКИ3479Механизация на селското стопанство – с АЕ20професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ЛевскиПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“, ГР.ЛЕВСКИ3480Експлоатация на автомобилния транспорт – с АЕ12професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ЛевскиПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“, ГР.ЛЕВСКИ3484Спедиция, транспортна и складова логистика – с АЕ10професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
БеленеПГ по ядрена енергетика „Мария Склодовска – Кюри“, ГР.БЕЛЕНЕ1088Автоматизирани системи – с АЕ20професионална(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФА)
ГулянциСУ „Христо Смирненски“, ГР.ГУЛЯНЦИ1516Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ1профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ГулянциСУ „Асен Златаров“, С.ГИГЕН2534Пчеларство и бубарство – с АЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО)
Долна МитрополияСУ „Васил Априлов“, ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ1007Компютърна техника и технологии – с АЕ6професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Долна МитрополияСУ „Васил Априлов“, ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ1052Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – с АЕ7професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)
Долна МитрополияСУ „Евлоги Георгиев“, ГР.ТРЪСТЕНИК2208Софтуерни и хардуерни науки – Информатика и Информационни технологии – с АЕ5профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Долна МитрополияСУ „Евлоги Георгиев“, ГР.ТРЪСТЕНИК3495Полевъдство – с АЕ11професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО)
НикополСУ „Христо Ботев“, ГР.НИКОПОЛ1229Природни науки – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – с АЕ6профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
КнежаСУ „Неофит Рилски“, ГР.КНЕЖА1100Предприемачески – Предприемачество и ИТ – с АЕ8профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
КнежаПГ по земеделие „Стефан Цанов“, ГР.КНЕЖА0608Системно програмиране – с АЕ4професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ)
КнежаПГ по земеделие „Стефан Цанов“, ГР.КНЕЖА0624Полевъдство – с АЕ19професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
КнежаПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“, ГР.КНЕЖА3362Електродомакинска техника – с АЕ13професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
КнежаПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“, ГР.КНЕЖА3363Машини и съоръжения за заваряване – с АЕ12професионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)