„Дигитална раница“

 

„Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение и дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник – оценки, отзиви, отсъствия
  • Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  • Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);
  • Създаване на учебно съдържание – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства
  • ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ в помощ на работата на учителя

„Дигиталната раница“ осигурява достъп до електронни уроци, които могат да се използват не само от учителите, но и от учениците, както и от техните родители. Платформата е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от 1 до 12 клас. Учебният процес е интерактивен и това ще подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията интересни и ще увеличи трайността на придобитите знания.

В „Дигиталната раница“ има не само разработени уроци, но и различни модули. Има програма, с която учителите могат директно да стартират виртуална среща със съответния клас и за съответния час. В модул „Предмети“ се показват всички предмети по класове на съответния преподавател, заедно с учебната програма и наличните учебни ресурси. С модул „Домашни“ могат да се дават задания. Учителят може да дава домашна работа на целия клас или само на определени ученици. Има възможност да проследява изпълнението й. В модул „Библиотека“ е събрано наличното към момента дигитално съдържание, което е разпределено по класове, предмети и теми.

Когато някой ученик отсъства от училище, той може да намери информация за пропуснатите уроци в „Дигиталната раница“ и може да намери и допълнителни ресурси.