През учебната 2020/2021 година бяха  осъществени четири представяния/демонстрации на иновативни практики пред учители и ученици от други училища – Иновативно училище – Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Лехчево и неиновативно училище – Средно училище „Христо Ботев“ гр. Никопол

Визита в Гулянци