ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

На основание чл.259, ал. 1 от Закона за предучилищното образование и във връзка с обявената от РЗИ – Плевен грипна епидемия в област Плевен със Заповед РД-01-33/30.01.2020 г. и писмо на Началника на РУО – Плевен с изх. №РД-16-54 от 30.01.2020 г.

Дните от 31.01.2020 г. до 07.02.2020 г. (вкл.) са неучебни