ГРАФИК

За обучение на ротационен принцип за периода

от 07.02.2022 г. до 11.02.2022г.

КласОт 07.02. до 11.02.2022г. вкл.
I аПрисъствено
І бПрисъствено
II аПрисъствено
II бПрисъствено
IIIаПрисъствено
IVаПрисъствено
IVбПрисъствено
V аОРЕС
V бОРЕС
VI аОРЕС
VІ бОРЕС
VII аПрисъствено
VII бПрисъствено
VIII аПрисъствено
VІІІ бПрисъствено
IX аОРЕС
IX бОРЕС
X аПрисъствено
X бПрисъствено
Х вПрисъствено
XI аОРЕС
XI бОРЕС
XII аПрисъствено
XII бПрисъствено

ГРАФИК

За обучение на ротационен принцип за периода

от 14.02.2022 г. до 18.02.2022г.

КласОт 14.02. до 18.02.2022г. вкл.
I аПрисъствено
І бПрисъствено
II аПрисъствено
II бПрисъствено
IIIаПрисъствено
IVаПрисъствено
IVбПрисъствено
V аПрисъствено
V бПрисъствено
VI аПрисъствено
VІ бПрисъствено
VII аОРЕС
VII бОРЕС
VIII аОРЕС
VІІІ бОРЕС
IX аПрисъствено
IX бПрисъствено
X аОРЕС
X бОРЕС
Х вОРЕС
XI аПрисъствено
XI бПрисъствено
XII аОРЕС
XII бОРЕС

Емилия Петрушева

Директор

СУ „Христо Смирненски“

Гр. Гулянци