Учебна 2022/2023 година

Клуб ‚Всичко българско и родно любя, тача и милея” – 12 ученици от 3 и 4 клас

Целта на заниманията в групата е учениците да  се запознаят с бита, празника и делника на българите в миналото, да се научат да ценят фолклора, традициите и „живите съкровища” в родния край,  да се съхрани богатото ни културно наследство.

Снимките са от представителни изяви на групата

Коледуване в местни институции и Коледен концерт на НЧ  „П.Р. Славейков 1923“ гр. Гулянци