Приемът в гимназиите започва скоро! Заявленията ще се подават от 8 до 10 юли

От 8 до 10 юли ще се подават заявления за участие в първия етап на класирането в училищата с прием на ученици от осми клас по реда на наредба 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование Подаването на заявления в трети и четвърти етап на класирането също ще […]

Read More