Участие на учител от СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци в научнопрактическа конференция на МОН и СБУ

В дните от 16 до 18 октомври 2023 година г – жа Галина Димитрова – ресурсен учител в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци взе участие в научнопрактическа конференция на тема „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“, която е заключителна част от осмия […]

Read More