„Дигитална раница“

  „Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение и дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители: Електронен дневник – оценки, отзиви, отсъствия Даване на домашни задания и проследяване на тяхното […]

Read More