148 години от Априлското въстание – връх в освободителната борба

Априлското въстание от 1876 година е една трагична страница в историята на българския народ, но показва колко силен е копнежа му за отхвърляне на османското иго и за свобода. Въпреки героизма на въстаниците, то е потушено.  Жестокостта на поробителите е причина в защита на българския народ да се обявят редица интелектуалци и дипломати в Западна […]

Read More