Награждаване на отличените в конкурса „Медиатор на годината“ от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков.

На официална церемония в Министерството на образованието и науката връчиха наградите „Медиатор на годината“, инициирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Ученици от СУ „Христо Смирненски“ бяха поканени на церемонията в хода на която те показаха свои таланти в музикалното, танцовото и театрално изкуство.

Read More

Обява за свободни работни места

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОДЛЪЖНОСТ: Учител – начален етапБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2023-10-16МЯСТО НА РАБОТА: СУ „Христо Смирненски“, гр. ГулянциОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавърСПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: НУПИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не ДРУГИ:РАБОТНО ВРЕМЕ: пълноНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ-Заявление за заемане на длъжността-Професионална автобиография-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация-Справка за придобития стаж и професионален […]

Read More

Засади дръвче – възстанови равновесието в природата

В духа на нарастващата нужда от екологични промени и дружбата с LightSource Charity, благодарение на които ще направим училището едно по-уютно място с цялостния проект за визията на гимназията в тенденция с нарсатстващата нужда, училището да не е просто място, където получаваш образование, а и институция в която се чувстваш добре. По тяхна инициатива, в […]

Read More

Световен ден на рециклирането

Глобалният ден на рециклирането се отбелязва всяка година на 18 март с цел да се разпространи информираността за бързите темпове, с които се изчерпват нашите природни ресурси, и необходимостта от рециклиране, за да го забави. Денят популяризира концепцията и практиката за рециклиране и насърчава ограниченото използване на природни ресурси за спасяване на планетата, а темата, традиционно, […]

Read More

Учениците на СУ „Христо Смирненски“ отбелязаха световния ден на числото ПИ и в частност на математиката

С песни, игри, задачи и история, учениците отбелязаха деня на числото ПИ и в частност на математиката, който не случайно е приет да е на 03.14, за което, ако не се сещате все още, ще разберете по надолу. Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в […]

Read More

Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Ученически практики – 2 Стартира проект Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики-2”,осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от ЕСФ.Основните цели, към които се стреми проектът са: Да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне навъзможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическитеумения на учениците; Да улесни прехода от образователните […]

Read More

Василица 2023

Тази година по покана на Световната банка участвахме в празника Василица. Споделяме видео и снимки от учатието. Освен всичко останало качваме снимки от емоциите провокирани от децата ни

Read More