26 септември 2022г. – Европейския ден на езиците

На 26 септември 2022г. възпитаниците на СУ “Христо Смирненски“ отбелязаха Европейския ден на езиците чрез различни инициативи. Под ръководството на учителите по чужди езици учениците изготвиха рисунки ,постери , които поставиха на входа на училището. В отделни класове беше представена презентация, която е публикувана в страницата на училището, а определени ученици, от различни класове, запознаха своите съученици с историята на празника и рецитираха стихове на български, руски и английски език. Европейският съюз и Съветът на Европа поставят началото на тази инициатива и се грижат за отбелязването на този празник. Всяка година на тази дата навсякъде в Европа се организират различни мероприятия с цел да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да се окуражи изучаването на чужди езици във всяка възраст като основа за междукултурното разбирателство.