22 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Официално отбелязване на 22 април като ДЕН НА ЗЕМЯТА става за пръв път през 1990 г., когато инициативен комитет под председателството на Денис Хейс (САЩ) започва активна акция за защита на природата. Още същата година Денят на Земята се чества от повече от 200 милиона хора в 141 страни. Национални служби за координиране на проявите, посветени на този ден, са създадени в САЩ, Канада, Япония, Франция, Китай, Русия, Швеция и много други страни.

По традиция от тогава на 22 април стотици милиони хора от десетки страни от всички континенти се обединяват в името на една обща цел – търсене на дългосрочни и трайни решения за излизане от задълбочаващата се криза в състоянието на околната среда и кризата в човешките взаимоотношения.

Денят на Земята през 1992 г. премина под знака на Конференцията на ООН в Рио де Жанейро за околна­та среда и развитие. На 15 април 2009 г. Генералната асамблея на Организацията на обединените нации постанови 22 април да бъде честван като МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙКАТА ЗЕМЯ.

За изминалите години Денят на Майката Земята – 22 април се превърна в най-големия нерелигиозен празник в света, отбелязван от над поло­вин милиард души. Република България бе между първите страни в света, които още през 1990 г. се присъединиха към отбе­лязва­нето на 22 април с различни иници­ативи. Разпро­стра­нен бе призив за отбелязване Деня на Земята към различ­ни държавни институции, обществени движения, Българската православ­на църква, фондации, масмедии, отделни личности – учени, политици, хо­ра на изкуството, подрастващото поколение.

Една от най-големите инициативи бе събирането на подписи на де­ца за „Пълномощието за Живот на Земята”. Събрани бяха над 30 000 под­писа на български деца от цялата страна. Те бяха предадени на българ­ската делегация, която ги връчи на Конференцията на ООН „За околна среда и развитие”, състояла се през 1992 г. в Рио де Жанейро.

Ден, който има за цел да ни накара да осъзнаем и оценим значението на заобикалящата ни природна среда.

*Пий там, където конят пие, той никога няма да пие лоша вода. Сложи постелята си там, където е удобно на котката. Яж плодове, на които се спира червея. Смело бери гъби, на които има мушички. Сади дърво там, където къртица копае. Строй дом там, където змия се препича. Кладенец копай там, където птиците гнездят в жегата. Лягай и ставай с кокошките, ще имаш златно зърно за деня. Яж повече зелено и ще имаш силни крака и издръжливо сърце, като на звяр. Плувай често и ще се чувстваш на земята, като риба във водата. Често гледай към небето, а не към краката, и твоите мисли ще бъдат ясни и леки. Повече мълчи, отколкото говори и в твоята душа ще дойде тишината, а духът ти ще бъде мирен и спокоен.“

из съветите на:

Свети Серафим Саровский