21 февруари – Международен ден на майчиния език

Международният ден на майчиния език се отбелязва на 21 февруари от 2000 г. с решение на 30-ата Генерална конференция на Организацията на Обединените нации (ООН) по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), прието на 17 ноември 1999 г., показва справка на отдел „Справочна“ на БТА. Целта е да се съхрани езиковото и културно многообразие в световен мащаб. 

Датата бележи и годишнина от демонстрацията (1952 г.) на студенти в Дака, Бангладеш, за признаване на бенгалския език за национален език, по време на която, при възникналите безредици, силите на реда убиват четирима студенти.

Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като 45 % от тях са застрашени от изчезване, се посочва в справката на отдел „Справочна“. 

Мотото на Международния ден на майчиния език за 2024 г. е „Многоезичното образование е стълб на обучението между поколенията“, като акцентът е поставен върху ролята на приобщаващото образование за запазване на местните езици.

Представката „bi“ означава два пъти, а „lingua“ – език. И класическата дефиниция на това понятие предполага владеенето и употребата на два езика, когато те се говорят на ниво майчин и говорещият превключва свободно между езиците

Първия език, който усвояваме в ранна детска възраст и обикновено в семейна среда, е майчиният език. Това е езикът, на който ние откриваме за себе си света. Той е изключително важен, защото въз основа на него ние можем да усвоим и следващи езици. Самото понятие майчин език е емоционално натоварено. Но не трябва да забравяме, че майчин език не е задължително да е езикът на майката. Ако си представим едно семейство в България, в което майката говори турски, руски, английски език, а бащата говори български, основен език в семейството е българският и е много вероятно детето да проговори на бащиния език. Така в науката за усвояването на езика се употребява неутрален термин първи език. „Втори“ език се явява този, който се усвоява след майчиния или след като процесът на усвояване на първия език е започнал.