1 Ноември – Ден на народните будители във IIА клас

Кой събужда умовете,

брани българското слово.

Та като вълшебно цвете,

да разцъфне то отново?

Знам, книжовниците стари,

силите си не пестили,

с книги, вестници, буквари,

българският дух крепили.

Да се знае, да се помни,

че България е жива!

На будителите скромни

българинът китка свива!

Ангелина Жекова