Клубът се състои от два отбора. В него взимат участие 30 ученици, като са разделени в две възрастови групи (5-7 клас и 8-12 клас). Целта на клуба е да се развива състезателна дейност, както и изграждането на физически качества, и умение за работа в екип. Дейността се развива в следучебно време и е съобразена с програмата, и натовареността на учениците през дните от седмицата. Ръководител на клуба Любомир Димитров.