В клуба се изучава българската обредност в различните етнографски области на България.

Изучават се песни, специфични за всяка от фолклорните области.

Изучава се ЕТМ в помощ за изпълнението.

Участват 10 ученици от прогимназиален етап. Ръководител Калоян Маринов