Седмичната програма

V а V б VI а VI б VII а VII б VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. 4 18 15 13 6 24 7 23 14м 8 12 11и 19и 20и 5
2. 7/9/10 13 17ии 14 18 4 8 5 12 6 19и 25 22 21
3. 23ии 4 5 16чп 7/9/10 13м 14м 17ит 22 21 8 6 18 12ф
4. 16чп 12 7/10 18 6 23 22 21 5 17 11 27 8 20
5. 18 16чп 19 5 22 13 26 4 23м 21 25 17 27 6 12м
6. 12 24 2 20 23ии 16т 19ф 18 10 21 26 17ит 27 6 7/9
7. 16 12 10 13 19 22 18 4 14 25 26 9 7 11 20
V а б VI а VI б VII а VII б VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1. 12 4 8/9 23 6 13м 16т 7 20 19 22 5 11 21
2. 4 11и 5 13 14 23м 24 8 19 12 10 9 26 20 21
3 19 18 13 5 16т 22 7 4 26 8 14ф 21 25 20 24
4. 23м 12 16чп 2 7/9/10 4 14м 5 18 25 21 6 22 20
5. 7/9/10 24 16чп 6 13 17/15 20 22 21 27 11 14м 18 12м
6. 15 23 7/10 9 13 19 20 18 21 26 22 27 6 12м
7. 15 8/11 25 22 20ф 26 24 27 18 12ф
V а б VI а VI б VII а VII б VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
С

Р

Я

Д

А

 

1. 16чп 24 5 18 14м 21 3 13ф 27 11 7 17 26 6 22
2. 7/9/10 16чп 5 21 13 26/27 4 14м 12 22 8 19ф 6 18
3. 4 23м 17ии 20 19 13 21 18 25 16т 26 14м 27 8 9/10
4. 23м 4 13 25 8/11 18 10 26 17ии 6 14м 27 20ф 12ф
5. 12 16чп 18 13 6 23ии 7 21 10 17ит 19еп 24 26 14м 5
6. 24 15 7/10 23ии 6 13ф 21 26 22 12 19еп 27 14м 18
7. 15 27-1гр. 25 17ит 7
V а б VI а VI б VII а VII б VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1. 19 4 16чп 25 21 17/15 7 10 27 22 18 11и 26 20 12м
2. 8/9/11 5 16чп 15/17 23 4 14 19 22 27 21 26 20 12м
3. 4 12 7/10 9 18 19 17 25 11 26 21 6 13ф 5
4. 12 11и 19 13 24 6 27 8 7 16т 26 9 14м 22 20
5. 16т 4 17ии 5 6 21 13м 25 27 12 26 18 19 11 7/9
6. 24 16т 13 2 18 12 3 19 26 5 27 14 7 21 20
7. 12 20 27/26 17 5 21чк 7 25 24
V а б VI а VI б VII а VII б VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
П

Е

Т

Ъ

К

 

1. 16тп 23ии 5 15 19 12ф 24 4 13ф 20 6 14м 27 21 9/10
2. 4 16т 24 17ии 12ф 13 22 20 19 2 18 14м 27 21 5
3. 12 4 16т 13 14м 24 21 20 26 22 10 9 27 6 18
4. 8/9/11 16т 5 24 6 4 21 26 20 12 18 27 14м 22
5. 18 23ии 13 16т 7/9/10 3 8 26 5 19еп 22 27 14м 20
6. 23ии 12 2 16т 6 20 3 18 14м 17 26 9 27 25 22
7. 27-2гр. 16т 17

Списък

Списък на учителите в СУ „Христо Смирненски“ 

1.Емилия Петрушева

2.Евгени Лилов

3.Димитър Ламбов

4.Цветомира Цогева

5.Бистра Благоева

6.Ирина Николова

7.Пламена Христова

8.Любка Кацанска

9.Маринела Тодорова

10.Татяна Нитова

11.Таня Радош

12.Любомир Пасков

13.Малина Дачева

14.Ирина Б. Николова

15.Даниела Дерешка

16.Силвия Паскова

17.Сергей Янков

18.Ренета Иванова

19.Камен Перничев

20.Светослав Пенев

21.Поля Манова

22.Зорница Иванова

23.Калоян Маринов

24.Огнян Янчев

25.Петя Велкова

26.Валя Станчева

27.Анелия Петрова

Протокол дезинфекция