Средно училище „Христо Смирненски“ град Гулянци разполага с богата материално – техническа база, която непрекъснато се обновява и обогатява.

Училището разполага със самостоятелни учебни кабинети по:

 • Български език и литература
 • Биология и здравно образование

 • Химия и опазване на околната среда
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Чужди езици
 • Изобразително изкуство
 • Музика

Специализираните кабинети, с които разполага и използва училището са:

 • Логопедичен кабинет

 • Ресурсен кабинет

 • Кабинет на Педагогическия съветник
 • Лекарски кабинет

На разположение на учениците на нашето училище има богата и разнообразна Училищна библиотека.

Освен с това, училището разполага и с 4/четири/ кабинета по Информационни технологии, в които е осигурено самостоятелно работно място за всеки ученик, интерактивни дъски и интерактивен дисплей.

 • един за начален етап

 • един за прогимназиален етап
 • два за гимназиален етап

За обучението по физ. възпитание и спорт, училището разполага с голям, добре оборудван и просторен салон за прогимназиален и гимназиален етап и добре оборудван и просторен салон за начален етап, както и с модерна фитнес зала.

Всеки клас има своя собствен класна стая, модерно и функционално обзаведена.

 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап

На разположението на ученици и родители  са тримата ни медиатори, които се помещават в своя стая на първия етаж на училището.

За осъществяване на обучения, представления, тържества, общи родителски срещи и други мероприятия, училището разполага с просторна  и функционална мултимедийна зала.

За да покажем какво сме постигнали в спортната и културната си дейност, имаме изграден кът „Нашите постижения“.

Училищото разполага с голям външен асансьор, за да откликне на нуждите на учениците със СОП.

За осигураването на целодневния процес на обучение, в училището работи просторен и функционален училищен стол, в който учениците се хранят два пъти дневно – закуска и обяд.