Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация Спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

Учебна 2022/2023 година

месец февруари

На 16.02.2023 се проведе Общинският кръг на Ученически игри

В състезанието по шах 5-7 клас, нашите ученици заеха 2 място

rhdr

rhdr

В състезанието по Тенис на маса  5-7 клас нашите ученици спечелиха 1 място

rpt

rpt

rpt


месец януари

Квалификации за Общински  кръг на Ученически игри, на които се определиха съставите на отборите, които ще ни представят на общински и областни игри за учебната година.

Волейбол
Среща на 10 а клас срещу 11 и 12 клас
Баскетбол 5-7 клас
Вътрешно състезание по тенис на маса