Учебна 2024/2025 година

Уважаеми родители и ученици,

Графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2024/2025 година можете да видите тук

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Наредба №10, Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас, от чл.54 до чл.72) можете да видите тук.

Държавен план-прием в VIII клас за учебна 2024/2025 година


Учебна 2023/2024 година

Уважаеми родители и ученици,

Графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023/2024 година можете да видите тук.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Наредба №10, Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас, от чл.54 до чл.72) можете да видите тук.


След VII-ми клас СУ ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци планира да приема ученици в две паралелки за учебната 2023/2024 година:

  • 1 паралелка с  профил „Природни науки“ с профилиращи предмети: Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда 
  • Една професионална паралелка ,,Малък и среден бизнес“ – 0,5 и „Трайни насаждения“ -0,5

Утвърден държавния план – прием за VIII клас за учебната 2023/2024 година може да видите тук