Уважаеми родители и ученици,

Графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2017-2018 година можете да видите тук.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Наредба №10, Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас, от чл.54 до чл.72) можете да видите тук.


След VII-ми клас СУ ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци приема две паралелки за учебната 2017-2018 година:

  • 1 паралелка с  профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;
  • 1 професионална паралелка ,,Икономика и мениджмънт“.

Балообразуване (максимален бал 500 точки) за паралелката с профил ,,Природни науки: 

  • удвоената оценка от НВО по БЕЛ (макс. 2х100 точки);
  • удвоената оценката от НВО по Математика (макс. 2х100 точки);
  • оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);
  • оценката по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);

Балообразуване (максимален бал 500 точки) за професионалната паралелка ,,Икономика и мениджмънт“: 

  • удвоената оценка от НВО по БЕЛ (макс. 2х100 точки);
  • удвоената оценката от НВО по Математика (макс. 2х100 точки);
  • оценката по Математика от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);
  • оценката по География и икономика от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);

**Заб.: по скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: отличен 6 се приравнява на 50 точки; много добър 5 се приравнява на 39 точки; добър 4 се приравнява на 26 точки; среден 3 се приравнява на 15 точки.