ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г, предвид  извънредното положение с  COVID-19. Зрелостниците могат да изтеглят заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), да го попълнят, подпишат и сканират, след което да го изпратят на електронната поща на СУ “Христо Смирненски” до 19.03.2020г. включително

Заявление може да изтеглите от тук – ИЗТЕГЛИ

Електронната поща на СУ “Христо Смирненски” –  hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

НАРЕДБА No 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА No 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми

за държавните зрелостни изпити

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

19 МАЙ 2021г. – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 МАЙ 2021г. – ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 04 ЮНИ 2021г. – ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА

ОТ 01.03.2021г. до 19.03.2021г.  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В:

 КАБИНЕТА НА ЗДУПД – ДИМИТЪР ЛАМБОВ