ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Сесия Май-Юни на учебната 2023/2024 година

Съгласно Заповед №РД09-2046/28.08.2023г. на Министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на ДЗИ и ДИППК т. 2 График на дейностите

В периода 06.02.2024г. – 21.02.2024г . зрелостници и лица имащи право да се явят на ДЗИ от минали години могат да подават заявления за явяване на ДЗИ сесия Май – Юни на учебната 2023-2024 година.

Заявленията се подават в кабинета на ЗДПО – 2 етаж.

Дати за провеждане на ДЗИ сесия Май – Юни на учебната 2023/2024 година.

17.05.2024г. – Задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература

20.05.2024г. – Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация(в частта му по теория на професията).

В периода 22 – 31 май 2024г. – Допълнителни ДЗИ по желание на ученика.

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Съобщение за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

Изпитни материали за ДЗИ по години

Изпитни материали за ДЗИ по предмети

Скала за оценяване

Балообразуване за прием на кандидат-студенти

Архив

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Учебно-изпитни програми

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 06.02.2023 г. – 21.02.2023 г.

Електронната поща на СУ „Христо Смирненски“ –  hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

19 май 2023 г., начало 08,30 ч – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

23 май 2023 г., начало 08,30 ч. – ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

26 – 31 май 2023 г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

06.02.2023 г. – 21.02.2023 г. ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В КАБИНЕТА НА ЗДУПД – ДИМИТЪР ЛАМБОВ

 

Изисквания към снимките за диплома

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1

Изисквания към снимките по чл. 9, ал. 1 (ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ Приет с ПМС № 13 от 08.02.2010 г.)

1. Снимките да са актуални, направени до две години преди датата на подаване на заявлението.

2. Снимките да са цветни и да са с видимо добро качество.

Не се разрешават снимки, които са копирани със скенери или размножителни машини, и ретуширани снимки.

3. Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и с дебелина между 0,12 и 0,20 мм.

Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.

4. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.

Допуска се след обрязване на снимката размерите и да са с височина 47 ±2 мм и широчина 37 ±2 мм.

5. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (включително косата), да е между 31,5 и 36 мм, а за лицата до 14 години между 25 и 35 мм.

6. Изобразеното лице на снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.

Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.

7. Снимките да са направени без ракурс – оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.

Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).

8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив – 20% сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.

9. Осветяването на лицето върху снимката да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.

Не се приемат снимки с дефект „червени очи“ в зениците или с контрово осветление.

10. Експонацията на снимките да е нормална.

Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.

11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете – балансирани.

Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.

12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.

Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.

13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно и стъклата не са затъмнени и в тях няма отблясъци, които влошават качеството на изображението на очите.

14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя българският личен документ.

15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.

16. Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.