ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.

Електронната поща на СУ „Христо Смирненски“ –  hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

НАРЕДБА No 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програмиза държавните зрелостни изпити

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

18 МАЙ 2022г. – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 МАЙ 2022г. – ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

26 МАЙ – 03 ЮНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

ОТ 03.02.2022г. до 18.02.2022г. ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В:

 КАБИНЕТА НА ЗДУПД – ДИМИТЪР ЛАМБОВ