ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г, предвид  регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане. МОЛЯ зрелостниците да изтеглят заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), да го попълнят, подпишат и сканират, след което да го изпратят на електронната поща на СУ “Христо Смирненски” до 17.03.2020г. включително

Заявление може да изтеглите от тук – ИЗТЕГЛИ

Електронната поща на СУ “Христо Смирненски” –  hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

НАРЕДБА No 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА No 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми

за държавните зрелостни изпити

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

20 МАЙ 2020г. – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

22 МАЙ 2020г. – ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 05 ЮНИ 2020г. – ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА

ОТ 04.03.2020г. до 17.03.2020г.  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

 

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В:

 КАБИНЕТА НА ЗДУПД – ДИМИТЪР ЛАМБОВ