ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г, предвид регистрирани случаи на заразени с COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане. МОЛЯ зрелостниците да изтеглят заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), да го попълнят, подпишат и сканират, след което да го изпратят на електронната поща на СУ “Христо Смирненски” до 17.03.2020г. включително.

Заявление може да изтеглите от тук – ИЗТЕГЛИ
Електронната поща на СУ “Христо Смирненски” – hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg