Участие на учител от СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци в научнопрактическа конференция на МОН и СБУ

В дните от 16 до 18 октомври 2023 година г – жа Галина Димитрова – ресурсен учител в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци взе участие в научнопрактическа конференция на тема „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“, която е заключителна част от осмия по ред едноименен конкурс на МОН и СБУ. Форумът даде възможност за представяне на 50 – те най – добрите конкурсни предложения, сред постъпилите над 200 добри практики с успешен педагогически опит, като основен фокус в тях бяха успешната социализация, равен достъп до качестено образование, съхряняване и развиване на културната идентичност и други.