Уважаеми родители във връзка със случай на Covid – 19

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци има случай на учител с положителен тест на COVID – 19.

В тази връзка, след консултация с РЗИ

и заповед № РД 15-147 от 11.02.2021 г. от Директора на СУ „Христо Смирненски“гр. Гулянци са предприети следните мерки.

  1. Учениците от паралелката на IV а клас от 10.02.2021 до изтичане срока, определен от РЗИ, са под карантина. Същите ще се обучават в електронна среда от 11.02.2021 г. при спазване на седмичното разписание. Родителите на всички, подлежащи на карантина ученици, са уведомени от класния ръководител. Присъственото обучение ще бъде възстановено със заповед на директора и учениците ще бъдат допуснати отново в училище след представяне на медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраве.
  2. Класната стая и всички общи части в училището подлежаха на основни и извънредни дезинфекции.
  3. За всички ученици, с изключение на тези които вече се обучават в електронна среда от разстояние, присъственото обучение не е нарушено.
  4. Учителите, преподаващи в паралелката, не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.

Моля спазвайте противоепидемичните мерки в училище. Говорете с децата за необходимостта от спазване на лична хигиена, дистанция при общуване със съучениците си в училище, носене на маски в общите помещения.

Наблюдавайте децата за симптоми на вирусни заболявания, търсете съвет от компетентните медицински лица и уведомявайте своевременно личният си лекар !

Бъдете здрави!

С уважение Емилия Петрушева.