За осигураването на целодневния процес на обучение, в училището работи просторен и функционален училищен стол, в който учениците се хранят два пъти дневно – закуска и обяд.

Всекидневно над 150 ученици от групите за ЦДО I – VI клас, както и 80 ученици по програма Топъл обяд обядват по предварително изработено по изисквания на РЗИ седмично меню.

Всяка седмица от училищния лекар, домакинът на столовата и главния готвач се изготвя седмично меню /с необходимия брой калории/

В училищната столова работят:

Даниела Райкова – домакин

Йорданка Калинова – главен готвач

Илияна Тодорова – помощник на главния готвач

Евелина Байчилова – работник кухня

Ваня Димитрова – работник кухня