Световен ден на толерантността

  • Президентът 1996 г. ООН призовава да почитаме датата като ден на разбирателството между народите

Отбелязваме Световния ден на толерантността. През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните-членки  да почитат датата като ден на разбирателството между народите. На 16 ноември е приета Декларация за принципите на толерантността – уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят, на различните форми на самоизява и проява на личната индивидуалност.

В началото на този важен ден, запознахме всички присъстващи със този важен ден. Всеки от нас надписа сърчице с послание да бъдем един към друг по – добри, като по този начин дарихме нашето дърво на толерантността с листата.