ГАЛИНА ДИМИТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

БАКАЛАВЪР Българска филология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; МАГИСТЪР Медии и реклама, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; III ПКС

g.dimitrova@sugulyantsi.com

ЙОАНА КЯНОВА – УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

МАГИСТЪР ПНУП, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; МАГИСТЪР Логопедия, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив

y.kyanova@sugulyantsi.com