Промяната е възможна

СТАТИЯ ВЕСТНИК „АЗ-БУКИ“

Брой 5, 2022

На дигитална математика като иновация залагат в СУ „Христо Смирненски“ в град Гулянци, Плевенска област

Заниманията със спорт са сред любимите на децата от СУ „Христо Смирненски“ в Гулянци

Зина СОКОЛОВА

Средно училище „Христо Смирненски“ в град Гулянци, Плевенска област, e със 150-годишна история. Педагогическият екип се стреми да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при тяхната социализация и подготовката им за реализация. 70 процента от децата тук са от уязвими групи и семейства с ниски доходи, зависими от системата за социални грижи.
Базата предоставя много добри възможности за целодневен режим за учениците от I до VI клас – самостоятелни класни стаи за провеждане на следобедни часове. Сформирани са 9 полуинтернатни групи. Училището е със статут на средищно и осигурява транспорт, обедно хранене и целодневно обучение на 180 деца. Те пътуват от 11 съседни населени места. Постигането на качествен образователен процес се реализира с 60 висококвалифицирани педагози.

Емилия Петрушева,
директор

За да се отговори на изискванията за приобщаващо и подкрепящо образование, е осигурен екип от специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед. Те правят оценка и осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици. Разполагат със съвременно обзаведени кабинети благодарение на спечелен проект за приобщаващо образование.
„Дори мога да се похваля, че ни търсят и родители на ученици от съседни училища, за да доведат децата си в специализираните кабинети – подчертава директорката Емилия Петрушева. – Важен момент е и приобщаването на учениците от уязвими групи. Работата е много трудна, но силният екип помага за задържането им в училище и намаляване броя на отпадащите и на децата в риск. Затова много ми съдействат и двамата ни медиатори. Наистина имам късмет с тях. Много добре се справят с работата. Неслучайно единият от тях – Николай Стефанов, получи тази година голямата награда „Образователен медиатор на годината“. Бях сигурна, че той ще я спечели. Получаваме много голяма подкрепа и от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, чиито членове сме. Николай Стефанов редовно ходи при тях на обучения, вече е натрупал голям опит. Приема проблема на всяко дете като на свой собствен. Дори малкият му син е ученик наставник към „Амалипе“ и също извършва много полезна дейност.“
Училището обогатява добрите образователните традиции с разработването и включването в национални и международни проекти, което повишава интереса на учениците към изучаване на информационни технологии и чужди езици.
„За тяхното интелектуално, социално, нравствено, духовно и физическо развитие използваме най-различни педагогически практики в интерес на учениците – казва директорката Eмилия Пет-
рушева. – Сформирани са групи по интереси – имаме 16 клуба, в които са включени 160 ученици. Заниманията в тях са свързани с природните науки, с информационните технологии, чуждите езици, предприемачеството, изкус-
твото и спорта. Педагогическият екип работи в активно партньорство с училищното настоятелство, ученическия парламент, родителската общност, синдикалната организация към СБУ, органите на местната власт и неправителствените организации.“
Професионалната ориентация на СУ „Христо Смирненски“ отговаря на специфичните особености на региона. В областта на селското стопанство основно се развиват растениевъдството и животновъдството. Затова се разкриват паралелки със специалност „Икономика и мениджмънт“ за учебната 2012/2013 г., която тази учебна година ще бъде преименувана на „Малък и среден бизнес“, за да отговаря на тенденциите в съвременния живот. През учебната 2016/2017 г. – е разкрита паралелка „Продавач консултант“ в дневна форма, и една защитена паралелка със специалност „Трайни насаждения“ за учебната 2019/2020 г. със срок на обучение от 5 години.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ училището получава трактор с плуг на стойност 70 000 лв.
Учениците ще се учат да го управляват в Х клас. Сключени са и договори със земеделски производители, които ще приемат ученици на стаж, за да ги подготвят.
Учениците от икономическите дисциплини участват в много състезания, организирани от Стопанската академия – Свищов, където печелят награди, благодарение на които са студенти по специализирани дисциплини в областта на икономиката и информационните технологии.
Педагогическият екип се гордее и с профилираните паралелки по биология и здравно образование, тъй като наблизо е Медицинският университет в Плевен, с който са в партньорски отношения. Възпитаници на училището го избират, защото получават качествено образование, отлична професионална подготовка и квалификация, международно призната диплома.
Друг важен аспект от живота на училището е приобщаването на родителите като активни участници в образователния процес. Училището работи и по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Родителите се включват в различни прояви, ходят на обучения. Това повишава доверието им към педагозите.
Ученици от училището активно сътрудничат на Българския младежки Червен кръст – Плевен, в лицето на Габриела Хитова. Такъв клуб е учреден и в Гулянци, като учениците му дават името „Подай ръка“. В него членуват 9 активни доброволци, които много помагат по време на пандемията. Основната им идея е свързана с промотиране на физическата активност и здравословния начин на живот, както и с превенцията на тютюнопушенето и употребата на алкохол. От 4 години в училището се работи и по проект „Топъл обяд“ на БМЧК – Плевен. Доброволците от клуба се включват активно при раздаването на храна и дрехи. Благодарение на него
80 деца се хранят безплатно. Тази година от БМЧК – Плевен, даряват на тези деца по едно яке.
„Това беше голям жест и много зарадва децата – подчертава директорката. – Членовете на клуба „Подай ръка“ към СУ „Христо Смирненски“ в Гулянци участваха и в инициативата „Мисията доброволец – (не)възможна“ през 2021 г. на Министерството на младежта и спорта. Доброволческата мисия, в която се включиха, се казваше „Помним, подкрепяме и действаме“, за която получиха плакет. Това ги стимулира да привличат и други деца към доброволческа дейност, за да продължат своята мисия.“
Училищният екип работи активно с всички институции, като Центъра за обществена подкрепа в Гулянци. Той помага за работата с по-агресивни деца, които имат обучителни затруднения, включва ги в извънкласни дейности.
„Успехите на училището се дължат и на подкрепата на РУО – Плевен, в лицето на неговия началник Албена Тотева и на всички експерти, които винаги са откликвали и са ни оказвали методическа подкрепа в решаване на казуси от най-различно естество“, казва Петрушева. Екипът много добре работи с инспектора от Детската педагогическа стая, с отдел
„Закрила на детето“, със социалните работници. В град Гулянци има и Местна комисия за борба с противообществените прояви. Тя се грижи за ученици, извършили някакви провинения – свързва ги с учители, които да се занимават с тях в свободното им време, организира занимания по интереси, полагане на някакъв труд.
„Наричаме нашето училище „Училище за всеки“, стремим се да осигурим развитие на всеки ученик в зависимост от неговите интереси – казва директорката. – Много важна е и работата по ранното откриване на заложбите у всяко дете, да видят учениците, че вярваме в тях и че промяната е възможна.“
СУ „Христо Смирненски“ в Гулянци е иновативно училище – иновацията е дигитална математика от I до IV клас. Сега се подготвя и друг проект за иновация за догодина, свързан със защита на природата.
Голяма помощ екипът получава и по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Благодарение на него учениците са осигурени 100% с електронни устройства. По програмата „Подкрепа за успех“ са купени таблети. Млад учител по информационни технологии обучава педагогическия състав за работа от разстояние в електронна среда.

Николай Стефанов, образователен медиатор в СУ „Христо Смирненски“ – град Гулянци

Ако допуснем децата да не ходят на училище, губим тяхното бъдеще

Аз съм музикант. Работил съм в чужбина. Когато се върнах в Гулянци, където съм завършил същото училище, ми предложиха да стана образователен медиатор. Дори не знаех какво е това, но реших да се пробвам. И ето, вече от четири-пет години работя като такъв.
В началото ми беше много трудно, след първия месец бях готов да напусна. Но колегите ме окуражиха. Истината е, че ми харесва да работя с деца. Просто не знаех как ще ме приемат хората по домовете си, как ще разговарям с тях, как ще ги предразположа, за да разбера защо децата им не ходят на училище. Сега вече е по-лесно, познават ме, посрещат ни добре. Дори ни канят на кафе. Винаги при тези обиколки давам пример с моите деца, имам двама синове – в IX и XII клас. Малкият е решил да става ИТ специалист и само това повтаря. В днешно време без средно образование трудно човек ще почне някъде работа.
Всеки ден с колегата ми Данко Георгиев обикаляме девет села. В началото на пандемията разнасяхме уроците на хартиен носител на учениците. После им раздадохме устройс-
твата за дистанционното обучение. Освен това разнасяхме и топъл обяд по домовете, както и хранителни продукти на хора, които имаха нужда.
Най-трудно ми е било с родители, които не могат да осигурят на децата си дрехи, обувки. Но направихме кампания за стари дрехи за по-бедните. Сега вече 100% от децата са на училище.
Искам да подчертая, че наградата, която получих от министъра на образованието и науката Николай Денков, не е само за моята работа, а за целия екип. Медиаторите са хора с огромно сърце. Искам да благодаря на „Амалипе“, които ми гласуваха такова доверие, на всички колеги и приятели. Децата са нашето бъдеще. Те заслужават днес да получат най-доб-
рото. Ако допуснем да не ходят на училище, губим тяхното бъдеще.