Пролетен фестивал на ученическото танцово изкуство

Ученици от VII, VIII и XIX клас взеха участие във фестивала, организиран от сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов” – Плевен. 

„С фестивала искаме да дадем сцена за изява на танцовите състави към училищата в областта и да развием чувството на принадлежност и любов към народните танци“, коментира председателят на УС на Сдружението подп. Радослав Георгиев.