Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Ученически практики – 2

Стартира проект Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики-2”,
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от ЕСФ.
Основните цели, към които се стреми проектът са:

 • Да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на
  възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите
  умения на учениците;
 • Да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим
  успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • Да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между
  образователните институции и бизнеса;
 • Да увеличи стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в
  реална работна среда;
  5 ученици от СУ Христо Смирненски”- гр. Гулянци ще имат възможността да
  приложат научените знания в реална работна среда, под ръководството на наставник от
  фирмата-партньор. Учениците бяха подбрани и разпределени в фирма-партньор: „Агро-
  Бел 2001“ ЕООД с. Брест. След приключване и отчитане на практиката на ученика се
  изплаща стипендия в размер на 372 лв.
  Благодарим на ръководството на фирмата-партньор, за предоставената
  възможност учениците на СУ Христо Смирненски”- гр. Гулянци да проведат своето практическо обучение и желаем успешно приключване на практиката!