Стартира през учебна 2019/2020 година с 5 групи за ключови дигитални
компетентности в начален и прогимназиален етап. Включени са 75 деца, които
успешно завършват обучението.
През учебната 2020/2021 работят 2 групи за ключови дигитални компетентности в
начален и прогимназиален етап. Включени са 30 ученика.

Линк към сайта