В нашето училище проектът „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ –

„Урок по толерантност“ стартира  през учебната 2012/2013 година, продължава 6 месеца и е проведен заедно с ученици и учители от СУ „ Асен Златаров”, с. Гиген, с представители на  СНЦ „Арена”.

Сформирани  в нашето училище са общо 17 групи, разпределени по клубове:

  • Клуб  „Толерантност“ – 3 групи;
  • Клуб  „Танци на народите“ – 4 групи;
  • Клуб  „Традиции на различните етноси“ – 2 групи;
  • Клуб  „Етно песни“ – 3 групи;
  • Клуб  „Занаяти и изкуства“ – 3 групи;
  • Допълнително обучение по български език (ученици от 1-4 клас) – 2 групи.